نحوه ارسال درخواست درخواست رفع ممنوع از فروش (s) اشخاص حقیقی / حقوقی

نکته : در تمامی موارد ذکر شده سجامی بودن سهامدار حقیقی (سجامی کامل ) و سهامدار حقوقی (راستی آزمایی) الزام میباشد. (www.sejam.ir)

1- میز خدمت آنلاین: با مراجعه تارنمای درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه ddn.csdiran.com بخش میز خدمت سهامدار می تواند درخواست رفع ممنوع از فروش (s) را به سمات به صورت الکترونیکی ارسال نماید.

2- مراجعه به کارگزاری : سهامدار می تواند با مراجعه به کارگزاری نسبت به رفع ممنوع از فروش (s) خود اقدام نماید.

3- مراجعه به تالارهای بورس منطقه ای : سهامدار می تواند با مراجعه به تالار بورس منطقه ای نسبت به درخواست رفع ممنوع از فروش (s) خود اقدام نماید.

4- ارسال درخواست از طریق پست : مراحل انجام ثبت درخواست رفع ممنوع از فروش (s) به شرح زیر می باشد :

1-4- تکمیل فرم درخواست رفع ممنوع از فروش (s) در تارنمای شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) www.csdiran.com

2-4- ارسال مدارک شناسایی اعم از تصویر شناسنامه و کارت ملی / تصویر آخرین روزنامه رسمی صاحبان امضا مجاز و شناسه ملی

3-4 اخذ گواهی امضا و اثر انگشت از دفاتر اسناد رسمی

4-4 مراجعه به اداره پست / اخذ کد رهگیری از اداره پست

5-4 ارسال درخواست از طریق اداره پست به سمات